Dopravně – psychologické vyšetření

Dopravně – psychologické vyšetření provádím na základě udělené akreditace ministerstvem dopravy Čj.: 315/2012-160-OST/4 ze dne 10. 1. 2013 ve spolupráci s autoškolami v těchto městech:

Přerov / Holešov / Kroměříž / Vyškov / Slavkov u Brna / Hustopeče u Brna Hodonín / Zlín / Ostrava / Karviná / Česká / Třebová Hlinsko.

Dopravně – psychologické vyšetření je podkladem pro posudek o zdravotní způsobilosti pro:

profesionální řidiče – pro skupiny C,D,E (vozidla nad 7,5 tuny)
vybodované řidiče – k žádosti o navrácení řidičského průkazu
zákaz řízení motorových vozidel nařízený soudem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností
ostatní řidiči na základě žádosti praktického lékaře

Vyšetření se skládá z:

  • rozhovoru, výkonových testů zaměřených nazpaměť a pozornost, osobnostních testů a přístrojové metody, která měří rychlost a správnost reakcí na vizuální a akustické podněty.
  • písemnou zprávu o výsledku dopravně – psychologického vyšetření obdržíte na počkání.

Posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla se provádí podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) v platném znění od 1. 8. 2011 a Vyhlášky č.277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 7. 2013 se mění § 87a odstavec 3 zákona č. 361/2000 Sb. který zní:
Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

K vyšetření si přineste:

  • občanský průkaz
  • řidičský průkaz (pokud máte)
  • výpis z karty řidiče