Řidičské oprávnění pro skupinu AM

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • motorová vozidla s maximální konstrukční rychlostí do 50 km v hodině.
 • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
 • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • v ceně kurzu je zahrnuto speciální připojištění žáka pro účely získání řidičského oprávnění skupin AM, A1, A2, A a jejich kombinací

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 • věk 15 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

TEORIE

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla (v tomto výcviku je to 13x 60 minut)
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

od 10. 2. 2020 cena : 10 000 Kč + každá další 1h jízdy 200 Kč

Fotogalerie: