Řidičské oprávnění pro skupinu C+E

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla s výjímkou traktorů, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem)
 • platí i pro skupinu B+E a pro skupinu D+E , pokud je řidič držitelem skupiny D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 • věk 21 let
 • řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení v rámci vstupního školení a nebo k řízení vozidel pokud je již držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny C

TEORIE

 • 1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

 • 8 hodin: výcvik v řízení vozidla – jezdíme 10 hodin
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

14 000 Kč