Řidičské oprávnění pro skupinu A2

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického
 • sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

TEORIE

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE – pokud žadatel není držitelem A1

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla – jezdíme 15 hodin
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

PRAXE – pokud žadatel je držitelem A1  více než 2 roky

počet hodin v řízení není předepsaný, jezdíme 4 hodiny 

TEORIE

 • 0 hodin

 cena kurzu 6.000,-

17 000 Kč + každá další 1h jízdy 500 Kč