Řidičské oprávnění pro skupinu A

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 • věk 24 let
 • řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:
  a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla nebo
  b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2 s omezením do 35 kw.
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW a složit tzv. doplňovací zkoušku nebo přímo absolvovat výcvik na motocykl bez omezení výkonu
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

TEORIE

 • 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW = teorii nemá povinnou.
 • 2. Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW = rozsah teorie je stejný jako u A2.

PRAXE

 • 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí zkoušku z jízdy.
  • počet hodin praktické jízdy není stanoven
  • jezdíme 4 hodiny = cena je 6.000,-
 • 2. Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW. Absolvuje přímo výcvik výcvik na skupinu A . Výcvik a závěrečná zkoušky musí být provedeny na motocyklu o výkonu nad 50 kW a objemu spalovacího motoru nad 500 cm ve stejném rozsahu jako u A2
  • 13 hodin praktické jízdy – jezdíme 15 hodin
  • 17 000 Kč + každá další 1h jízdy 500 Kč