Řidičské oprávnění pro skupinu B+E

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg s přípojným vozidlem o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

ZÁKLADNÍ POŽADVKY

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

TEORIE

 • 2 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 6 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 3 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

 • 8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

8 000 Kč