Řidičské oprávnění pro skupinu B+E

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B

TEORIE

 • 1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

 • 8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena: 5 000 Kč