Řidičské oprávnění pro skupinu C

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg  ( nejvýše 8 míst k sezení kromě místa řidiče ) s výjímkou traktorů, pokud nejsou určena k přepravě osob; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 • 21 let, jedná-li se o skupiny C
 • řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel
 • a) Ministerstva vnitra používaných policií
  b) Vězeňské služby České republiky
  c) ozbrojených sil České republiky
  d) obecní policie
  e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
  f) celních orgánů
  g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou
 • řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení
  a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
  b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B

TEORIE

 • 3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

 • 18 hodin: výcvik v řízení vozidla – jezdíme 20 hodin
 • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

26 000 Kč