Řidičské oprávnění pro skupinu A1

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 • věk 16 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

TEORIE

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla – jezdíme 15 hodin
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

16 000 Kč + každá další 1h jízdy 500 Kč