Login

Tradice, zkušenost, spolehlivost.
Staňte se spokojeným zákazníkem naší autoškoly...

AUTOŠKOLA DOHNAL HOLEŠOV

AUTOŠKOLA DOHNAL VÁM NABÍZÍ:

FOTOGALERIE


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /data/web/virtuals/128284/virtual/www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 171

Lektoři autoškoly Dohnal

Seznamte se specializovanými lektory autoškoly Dohnal

Vladimír Dohnal Vladimír Dohnal ZOBRAZIT VÍCE
Vladimír Dohnal
neco neco neco .... Mobil: 604 754 791 E-mail: vladimirdohnal@seznam.cz … Pokračování textu Vladimír Dohnal
Josef Novák Josef Novák ZOBRAZIT VÍCE
Josef Novák
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed et mauris erat. Nulla vel ultrices elit, ut dictum augue. Aliquam erat volutpat. Aenean pellentesque tincidunt volutpat. Proin ornare sem quis dignissim elementum. Ut eu mi id lacus vulputate sagittis. Vestibulum ante ipsum primis in fauci … Pokračování textu Josef Novák

Často kladené otázky

Vrácení ŘP

Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem? Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleným soudem? Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění? Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů? Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Pomůžeme Vám s formulací žádosti o zkrácení trestu či sankce. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole. Klikněte si na níže uvedenou volbu, která se Vás konkrétně týká. V případě nejasností nám prosím zavolejte a popřípadě si domluvte individuální konzultaci k Vašemu případu přímo v naší kanceláři.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost. Dopravně psychologické vyšetření prokazujete od 1.7. 2013 také. Musíte absolvovat cvičné jízdy? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Kdy můžete přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci ! Co je k tomu potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti s vyznačením doložky právní moci
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

od 1.7.2013 : dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.“.

12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy. Pozor! Zdravotní způsobilost a psychologické vyšetření prokazujete! Musíte absolvovat cvičné jízdy? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Kdy můžete přezkoušení absolvovat? Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní ! Co je k tomu potřeba přinést?

 • oznámení o dosažení 12 bodů
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky Musíte absolvovat cvičné jízdy ? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Kdy můžete přezkoušení absolvovat ? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti. Co je k tomu potřeba přinést ?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška Termín závěrečné zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola. Její součástí je:

 • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
 • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (mimo sk. AM) zkouška z praktické jízdy
 • za zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek: Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč Ovládání a údržba vozidla 200,- Kč Praktická jízda 400,- Kč Opakovaná zkouška Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Kontakt

Vladimír Dohnal

Tel: 604 754 791
Email: vladimirdohnal@seznam.cz